send link to app

KLPilates app for iPhone and iPad


4.4 ( 4624 ratings )
Health & Fitness
Developer: Shira Sadot
Free
Current version: 1.7, last update: 1 year ago
First release : 28 Jun 2017
App size: 13.58 Mb

אפליקצייה המאפשרת לך להירשם ולהימחק בשיעורים און-ליין ולקבל התראה כאשר מתפנה מקום בשיעור שנרשמת אליו לרשימת ההמתנה. האפליקציה קלה לשימוש, רק צריך להירשם בפעם הראשונה עם שם המשתמש והסיסמה!